Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Muzeum UJ

27 stycznia 2018

Dnia 26.01.2018 r. klasy 2, 3 a i 3 b były na zajęciach w Muzeum UJ – Collegium Maius. Miały okazję obejrzeć:
Librarię ( salę dawnej biblioteki), do jej wnętrza prowadzi ozdobny portal nazywany PORTA AUREA (Złota Brama); na ścianach wiszą portrety zasłużonych dla Muzeum i jego zbiorów; są też drewniane instrumenty będące replikami przyrządów używanych przez Mikołaja Kopernika; obecnie w Librarii odbywają się comiesięczne posiedzenia senatu UJ.
Stubę Communis (Izbę Wspólną); jadalnia i miejsce spotkań profesorów teologii, którzy do końca XVIII w. mieszkali w Collegium Maius; ozdobą Sali są barokowe schody spiralne z Gdańska; miejsce to do dziś wykorzystywane jako pomieszczenie do oficjalnych spotkań z najważniejszymi gośćmi Uniwersytetu.
Skarbiec; znajdują się tutaj wybitne dzieła sztuki (insygnia władzy rektorskiej; trzy berła, złoty łańcuch, dwa pierścienie; stół augsburski, projekt ołtarza Bożego Narodzenia w Bambergu, Wita Stwosza;) wytwory rzemiosła artystycznego (stolik inkrustowany masą perłową z XVIII w.; kałamarz marszałka Stanisława Małachowskiego, użyty przy podpisywaniu Konstytucji 3 Maja w 1791 oraz kawałek tabliczki czekolady z czasów St. Aug. Poniatowskiego), instrumenty naukowe ( mechaniczna sfera armilowna, tzw. Złoty Globus; model anatomiczny – kość słoniowa; cyrkiel kroczek z ok. XVII w; …;) oraz pamiątki po znanych osobistościach (medal NAGRODY NOBLA Wisławy Szymborskiej; nagroda A. Filmowej – Oscar A. Wajdy; złoty medal olimpijski Rob. Korzeniowskiego,…,)
Pokój Antoniego Żołędziowskiego – wielokrotnego rektora uczelni był ostatnim mieszkającym w C. M. profesorem-rektorem.
Pokój Ambrożego Grabowskiego – historyka, księgarza i kolekcjonera; to on ustalił, że twórcą ołtarza głównego w kościele Mariackim był Witt Stwosz.
Skarbiec M. Kopernika – w Sali prezentowane są m. in. instrumenty astronomiczne, w tym unikatowy zespół trzech instrumentów: astrolabium, torquetum i globus nieba z końca XV w.; do pamiątek współczesnych należy fotografia Ziemi z autografem Neila Armstronga.
Aula Jagiellońska – dawna sala wykładowa, pełniąca do dziś funkcje reprezentacyjne. Organizuje się tu np. promocje habilitacyjne czy nadanie tytułu doktora honoris causa. W Auli jest gablota portretów najw. Postaci związanych z Uniwersytetem; jest wśród nich portret Karola Wojtyły.
Podczas zwiedzania dzieci uczestniczyły w grze dydaktycznej – odpowiadały, przy pomocy kartoników na pytanie Pani przewodnik. Poprawne odpowiedzi decydowały o przejściu do kolejnej sali.
W II części wycieczki uczniowie mieli nie lada przyjemność bawić się bogatą kolekcją dawnych instrumentów naukowych. Były to m. in.: arytmometr, suwak logarytmiczny, koło katoptryczne, figury Chladniego.


p. Ewa Juścik