Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zapisy do szkoły

5 marca 2018

UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW 

INFORMUJEMY, ŻE ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W TERMINIE OD 1 - 28 MARCA 2018r. 

 

W roku szkolnym 2018/19 otwieramy dwie klasy pierwsze:
klasa 1a - profil ogólny
klasa 1b - profil z rozszerzonym językiem angielskim (5 godz./tyg.)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: 12 421 18 70

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

 

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych:  http://portaledukacyjny.krakow.pl

 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym ELEMENTO. 

Wniosek można wypełnić na stronie https://krakow.elemento.pl.  lub pobrać kartę zapisu

Pobraną kartę zapisu należy wypełnić w systemie Elemento, a następnie po podpisaniu przez obojga rodziców/opiekunów dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Ewentualnie kartę zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły, uzupełnić, podpisać i zostawić w sekretariacie szkoły.

Rodzice kandydatów mieszkających poza obwodem naszej szkoły, proszeni są o zapoznanie się z Uchwałą Nr LXVI/1651/17Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

 AG