Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dni otwarte

2 marca 2018

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie serdecznie zaprasza
na dni otwarte do naszej szkoły

16 marca 2018 (piątek)

17 maja 2018 (czwartek)

w godzinach 16.30 - 17.30

Rodzice będą mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami i zobaczenia klas oraz pracowni.

W roku szkolnym 2018/19 otwieramy dwie klasy pierwsze:
klasa 1a - profil ogólny
klasa 1b - profil z rozszerzonym językiem angielskim (5 godz./tyg.)