Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

20 grudnia 2017

Przypominamy Uczniom i ich Rodzicom, że dnia 2 stycznia (wtorek) nie ma w szkole zajęć dydaktycznych. Uczniom, których Rodzice tego potrzebują, szkoła zapewnia opiekę od godziny 8.00 do 16.00. W tym dniu nie ma obiadu.


W roku szkolnym 2017/2018 zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia (sobota) do 2 stycznia (wtorek). Pierwszy dzień nauki szkolnej w 2018 roku to 3 stycznia (środa).