Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs Recytatorski

11 grudnia 2017

8 grudnia bieżącego roku nasi uczniowie brali udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji ks. Jana Twardowskiego  w szkole przy Skwerowej. Poziom konkursu był wysoki, a niezwykła atmosfera udzieliła się wszystkim: uczestnikom, jurorom i publiczności. Konkurs został objęty patronatem przez Radę Dzielnicy VIII, która sfinansowała jego organizację oraz wydawnictwo Biały Kruk, które ufundowało nagrody książkowe (albumy). Niezależne jury w składzie: przedstawicielka Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII, przedstawiciel wydawnictwa Biały Kruk i przedstawicielka Podgórskiej Biblioteki Publicznej po wysłuchaniu wszystkich uczestników (którzy recytowali po dwa dowolnie wybrane wiersze ks. Twardowskiego) wybrało laureatów nagród i wyróżnień. W czasie dość długich narad komisji uczestnicy konkursu i goście mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”.