Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

5. edycja Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego  „Po polsku o historii"

10 października 2017

Konkurs organizowany jest od 2013 roku, ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów wszystkich szkół województwa małopolskiego. We wtorek 10 października przeprowadzony został etap szkolny konkursu. W prawie 500 małopolskich szkołach dyktando napisali uczniowie szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Małopolskie Dyktando Niepodległościowe  to wyjątkowy projekt edukacyjny, w którym rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekstach do napisania  pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku.
Uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w tegorocznej edycji Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego,który odbywał się w ramach projektu „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”. Konkurs otrzymał Patronat  Honorowy Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Patronat Honorowy Barbary Nowak –  Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dyktando organizują: Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów. Partnerem medialnym konkursu było Radio Kraków.