Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Świetlicowy Wolontariat Koleżeński

18 czerwca 2024

Najmłodsza grupa świetlicowa w drugim półroczu roku szkolnego podejmowała kolejne wyzwanie czytelnicze. Tym razem wyzwanie związane było ze wzajemną pomocą wśród uczniów klasy pierwszej w nauce i doskonaleniu czytania. Uczniowie byli zachęcani podczas zajęć świetlicowych do dobierania się w pary i do wspólnego czytania na głos wybranej przez siebie lektury. Osoby, które wykazywały się aktywnością i sięgały po lekturę wielokrotnie podczas całego półrocza, zostały wyróżnione, otrzymując dyplom oraz niespodziankę:

1. Victoriia Palenko
2. Lucyna Solska
3. Amelia Rydzewska
4. Małgorzata Bielecka
5. Diana Mostytska
6. Yeva Yevanheli
7. Elif Sofia Yilmaz
8. Mikołaj Żołna
9. Evelina Herasymchuk
10. Mateusz Głowacki
11. Zofia Duda
12. Victor Budzianowski

Serdeczne gratulacje oraz podziękowania za zaangażowanie w akcji dla wszystkich koleżeńskich czytelników i pomocników.

Magdalena Krysztofek

Galeria zdjęć