Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zajęcia terenowe klasy 8a i 8b w Parku Miejskim Bagry

12 czerwca 2024

W dniu 12.06.2024r. uczniowie klas 8a i 8b odbyli zajęcia terenowe z biologii.
Terenem badań był obszar Parku Miejskiego Bagry. Uczniowie zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt laboratoryjny oraz atlasy przystąpili do realizacji zadań.
Na specjalnie przygotowanych kartach pracy trzeba było obliczyć i zanotować średnią liczebność i zagęszczenie wybranych gatunków roślin w trzech populacjach (koniczyny białej, koniczyny łąkowej i babki zwyczajnej). Wcześniej uczniowie musieli samodzielnie przygotować za pomocą patyczków i sznurka poletka o powierzchni 1 m2. Nad prawidłowością tego zadania czuwała pani od matematyki. 
Po wzorowym wykonaniu zadania uczniowie dokonywali obserwacji i pomiarów dwóch biotopów lądowego i wodnego. Porównywali temperaturę, nasłonecznienie, wilgotność, pH gleby i wody. Wyniki zapisali i wyciągnęli wnioski: jakie są różnice miedzy tak skrajnymi biotopami? 
Kolejnym zadaniem było wyszukanie na podstawie atlasów gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących te biocenozy. 
Kiedy karty zostały prawidłowo wypełnione, uczniowie uporządkowali eksplorowany teren i wrócili do szkoły.

Anna Szczepanik
Ewa Trójniak - Szponder

Galeria zdjęć