Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs na najciekawszą prezentację kraju

8 maja 2024

W ramach wydarzenia szkolnego: "Święto Rodziny" w dniu 7.06.2024 w godzinach 16.00-18.30 odbędzie się konkurs na najciekawiej zaprezentowany przez uczniów kraj.
Przypominamy, że do 10.05.2024 klasy zgłaszają się do p. Łucji Milczanowskiej w celu przedstawienia planu swojej prezentacji.

Regulamin prezentacji "Ciekawe państwa świata":
1. Propozycja prezentacji "Ciekawe państwa świata" kierowana jest do uczniów klas 1-8 SP16.
2. Uczniowie prezentują wylosowane państwo w przydzielonych im salach.
3. Każda klasa wybiera dwa zespoły trzyosobowe, w tym jedną osobę prezentującą strój charakterystyczny dla wylosowanego państwa.
4. Zespoły prezentują wybrane kraje na zmianę.
5. Zaproszeni Nauczyciele i Pracownicy Administracyjni proszeni będą o głosowanie na najciekawiej zaprezentowane państwo świata.
6. Wyłoniony przez głosowanie zwycięzca - klasa, otrzyma nagrodę w dniu 10.06.2024.