Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

10.05 - spotkania Wychowawców z Rodzicami

8 maja 2024

Informujemy, że w piątek, 10 maja 2024r. 
odbędą się spotkania Wychowawców
z Rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
lub nieklasyfikowaniem.