Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Egzamin ósmoklasisty 2024

8 maja 2024

W dniach 14 - 16 maja 2024r.
odbędą się w naszej szkole egzaminy ósmoklasisty

Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Jest to zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603). 

W tych dniach nie ma obiadu.
Świetlica czynna w godz. 8-16

1. Ósmoklasiści przychodzą do szkoły o godz. 8.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość (ważna legitymacja szkolna). Obowiązuje strój galowy.

2. Na salę egzaminacyjną można zabrać ze sobą tylko długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (niezmazywalnym), a na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. Nie wolno korzystać z kalkulatorów.

3. Można przynieść małą butelką wody.

4. Nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych, maskotek, książek. Rzeczy osobiste zostawiają w szafce.