Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

"Czerwone Maki"

30 kwietnia 2024

Dnia 30 kwietnia 2024 klasy 7a, 8a, 8b obejrzały film "Czerwone Maki". Film rekomendowany jest przez Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to pierwsza produkcja historyczna o charakterze batalistycznym, przedstawiająca walki Polaków o Monte Casino.
Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka – młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przechodzi głęboką przemianę. Na froncie dochodzi do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino – ta spektakularna bitwa zadecydowała o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieniła na zawsze życie Jędrka.
Bitwa o Monte Casino - dla Polaków najważniejsza, wobec powojennego podziału Europy stała się wraz z pieśnią "Czerwone Maki" narodowym mitem.

Była to doskonała lekcja patriotyzmu dla naszych uczniów.

Małgorzata Kamzik
Joanna Lewińska
Barbara Maziarz
Ewa Trójniak-Szponder