Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Gra Terenowa „Szlakiem pomników na Plantach Krakowskich”

29 kwietnia 2024

Zapraszamy do udziału
w Grze Terenowej
„Szlakiem pomników na Plantach Krakowskich”
skierowanej jest do zespołów klasowych uczniów klas IV-VIII SP oraz grup uczniów klas I LO.

Głównym celem konkursu jest zapoznanie uczniów z historią wybranych pomników na Plantach Karkowskich oraz doskonalenie umiejętności orientacji w terenie.

Szczegółowy regulamin konkursu

termin dostarczania prac:   29.05.2024r.

koordynator konkursu:
Ewa Trójniak-Szponder