Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Projekt edukacyjny

11 listopada 2017


14 września 2017 roku w ramach projektu pt. „Odpowiedzialność człowieka za zdrowie i dobrostan zwierząt towarzyszących” pracownicy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Pani dr hab. Barbara Tombarkiewicz oraz Pan dr hab. Marcin Lis wygłosili wykład dla uczniów klas 7A i 7B, podczas którego przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawami zwierząt, ich dobrostanem, behawiorem i biologią. Uczniowie dowiedzieli się, jaką rolę spełniają zwierzęta w społeczeństwie człowieka i jaką odpowiedzialność ponosi człowiek za zdrowie towarzyszących mu w życiu zwierząt.
15 listopada 2017 roku odbędą się zajęcia terenowe w Schronisku dla zwierząt w Krakowie przy ul. Rybnej 2.