Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki

9 kwietnia 2024

W dniu 04.04.2024r. uczniowie klas 7a i 8a wzięli po raz kolejny udział w cyklu ”Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki” odbywającym się na Uniwersytecie Jagiellońskim a zorganizowanym przez Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Krakowie. Czwarty wykład zatytułowany był: ”Od początków życia do fotosyntezy” a wygłoszony przez Pana dr Michała Gabruka z Uniwersytetu Jagielońskiego.
Młodzież słuchając wykładu i oglądając prezentację mogła dowiedzieć się, jak narodził się wszechświat oraz że znaleziono w kosmosie związki organiczne takie jak: uracyl, adenina, ryboza i aminokwasy. Związki te budują organizmy na Ziemi i są podstawą życia na naszej planecie. Uczestnicy poznali też drogę ewolucji organizmów aż do wykształcenia chloroplastów i możliwości przeprowadzania fotosyntezy. Pogłębili wiadomości z lekcji biologii i zapamiętali, że jest to proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej zachodzący w komórkach zawierających chlorofil przy udziale światła. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na błękitnej planecie pozwalająca dostarczyć duże ilości tlenu oraz substancji odżywczych.

Anna Szczepanik

Galeria zdjęć