Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

ENGLISH DICTATION CONTEST

3 kwietnia 2024

Dnia 19 marca 2024r. odbył się Konkurs z Języka Angielskiego ENGLISH DICTATION CONTEST przeznaczony dla uczniów klas VI - VIII . Wybraliśmy ten rodzaj konkursu jako formę nowatorską w szkole wobec wielu innych konkursów sprawdzających wiedzę o krajach anglojęzycznych.
Zmagania z językiem angielskim, a konkretnie z poprawnością ortograficzną i interpunkcyjną usłyszanego tekstu okazały się być doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie udowodnili, że język angielski nie jest im obcy.

Mistrzem dyktanda został Borys Tybor – kl.8a
II miejce zajęła Magdalena Czmyr - kl.8a
III miejsce zajął Dominik Bator - kl.8a

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
doskonałej znajomości pisowni wyrazów w języku angielskim
Well done!

Dorota Łach
Jakub Fijał

Galeria zdjęć