Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

"Stop Cyberprzemocy"

26 marca 2024

W dniach 25-26.03.2024 uczniowie klas VII-VIII wzięli udział w spotkaniach ze Strażą Miejską.
Tematem spotkania była przemoc i cyberprzemoc wśród nastolatków. Uczniom zostały przedstawione sposoby reagowania na przemoc. Zaprezentowano krótką zabawę polegającą na okazywaniu sobie sympatii poprzez gesty i miłe słowa kierowane wobec innych. Zadanie spotkało się z wielkim zaangażowaniem, uczniowie zrozumieli, że niekiedy niewielki gest i serdeczne słowo może zdziałać wiele dobrego w kontaktach międzyludzkich.