Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Na Wzgórzu Wawelskim

19 marca 2024

18 marca 2024 roku uczniowie klasy czwartej odwiedzili Wzgórze Wawelskie w celu zwiedzenia Katedry, Dzwonu Zygmunta, Grobów Królewskich oraz Muzeum Katedralnego.
Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława to miejsce koronacji królów Polski i ich pochówku. W świątyni uczniowie zatrzymali się przed konfesją św. Stanisława, zwaną Ara Patriae, czyli Ołtarzem Ojczyzny. Dalej podeszli pod ołtarz z czarnego marmuru, gdzie zobaczyli słynący z cudów krzyż świętej królowej Jadwigi. Zwiedzili również znajdujące się tam kaplice. Zeszli też do krypt gdzie pochowani są biskupi krakowscy, prawie wszyscy królowie od Władysława I Łokietka do Stanisława Leszczyńskiego i członkowie rodzin królewskich oraz wodzowie, przywódcy polityczni i wieszcze narodowi.
Atrakcją było wejście na Wieżę Zygmuntowską, gdzie każdy dotknął serca dzwonu. W Muzeum Katedralnym którego ekspozycja obejmuje najstarsze i najważniejsze regalia polskie oraz przedmioty związane z kultem religijnym czwartoklasiści podziwiali wyroby rzemiosła artystycznego, tkaniny, obrazy i rzeźby pochodzące z fundacji królewskich, biskupich i szlacheckich, należące do najcenniejszych pamiątek Narodu Polskiego.

Za przewodnika w odwiedzanych miejscach służył nam ksiądz Piotr Pilch, któremu serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę.


Barbara Maziarz

Galeria zdjęć