Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

"Dzień Orientacji Zawodowej"

15 marca 2024

Dnia 15.03.2024r. uczniowie klas 8a, 8b brali udział w 18 edycji "Dnia Orientacji Zawodowej" zorganizowanego przez SP12 w Krakowie.
Dzień ten miał na celu pomóc uczniom klas ósmych we właściwym wyborze szkoły średniej.
W tym dniu zaprezentowało się 30 placówek oferujących różnorodną ofertę edukacyjną do dalszego kształcenia. Były to Licea ogólnokształcące, Zespoły Szkół (technika i tzw. "branżówki").
Szkoły ponadpodstawowe prezentowały się w tym dniu w formie: stoiska (prezentacja, plakaty, ulotki, informatory itp.), warsztatów tematycznych - szkoły branżowe.
Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w badaniach swojej predyspozycji zawodowej oraz indywidualnych lub grupowych spotkaniach i rozmowach z doradcami zawodowymi.
Różnorodność ofert przedstawionych przez szkoły ponadpodstawowe sprawiła, że każdy uczeń mógł zweryfikować swoje oczekiwania w celu wybrania najlepszej dla siebie drogi dalszej edukacji.

Małgorzata Kamzik
Ewa Trójniak-Szponder

Galeria zdjęć