Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

31.01 - zebrania z Rodzicami

30 stycznia 2024

Informujemy, że zebrania z Rodzicami 
odbędą się w środę31 stycznia 2024r.

klasy I-III - godz. 16.30
klasa Ia - sala 28
klasa IIa - sala 26
klasa IIb- sala 29
klasa III - sala 27
klasy IV-VIII - godz. 17.00
klasa IV - sala 25
klasa V - sala 23
klasa VII - sala 14
klasa VIIIa - sala 22
klasa VIIIb - sala 20