Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

21.12 - spotkania Wychowawców z Rodzicami

13 grudnia 2023

Informujemy, że w czwartek, 21 grudnia 2023r. o godz. 16.00
odbędą się spotkania Wychowawców
z Rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

Kl.1a - p. Dorota Szlagan-Fijał - sala 28
Kl. 2a - p. Józefa Sitnik - sala 26
Kl.2b - p. Ewa Juścik - sala 29
Kl.3a - p. Alina Pacura - sala 27
Kl. 4a - p. Barbara Maziarz - sala 25
Kl. 5a -p. Aneta Górak - sala 23
Kl. 6a - p. Dorota Łach - sala 12
Kl. 7a - p. Joanna Lewińska - sala 14
Kl. 8a - p. Małgorzata Kamzik - sala 22
Kl. 8b -p. Ewa Trójniak-Szponder - sala 20