Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs

28 października 2017

Rada Dzielnicy I Stare Miasto zaprasza młodzież szkolną z terenu Dzielnicy I do udziału w konkursie "Patroni krakowskich ulic". Zadaniem uczestników będzie przedstawienie historii z życia lub działalności wybranego przez siebie patrona dowolnej ulicy, alei,  placu, skweru lub obiektu inżynieryjnego w Krakowie w wersji literackiej (prozą lub wierszem) albo w wersji plastycznej.
Prace literackie np. list, wiersz, opowiadanie, esej należy przygotować w formie papierowej oraz formie pliku tekstowego - format A4, maksymalnie 2 strony, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie A3.