Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Spotkania uczniów klas I-III ze Strażą Miejską

3 listopada 2023

3 listopada gościł w naszej szkole p. Tomasz Burkat ze Straży Miejskiej. Strażnik przeprowadził zajęcia profilaktyczne w klasach I-III. Każda z klas gościła Go u siebie przez 45 minut.
W tym czasie dzieci klas I-II miały okazję przypomnieć sobie jak należy poprawnie zachowywać się na chodniku, jezdni, poboczu, szosie,... Mogły te zachowania praktycznie przetrenować w klasie. Nowością dla maluchów wymienionych klas, było omówienie przez strażnika miejskiego sposobu obrony przed atakiem ze strony groźnego psa. Dzieci z dużym zaangażowaniem trenowały obronę przed złym zwierzęciem...Na koniec dzieci przypomniały alarmowe numery telefonów. Dostały też papierową, czarno-białą wersję odznaki Straży Miejskiej, którą mieli starannie i poprawnie pokolorować. Uczniowie byli bardzo aktywni podczas zajęć, co nie umknęło uwadze pana strażnika. Pochwalił każdą z klas za zachowanie i współpracę podczas zajęć.
Uczniowie klas III poszerzyli wiadomości związane z cyberzagrożeniami,  uczyli się co to jest cyberprzemoc, jak jej zapobiegać i jak się przed nią chronić.  Strażnik Miejski zwrócił szczególną uwagę na fakt, że w sieci dochodzi do wielu antyspołecznych zachowań, przede wszystkim agresywnych, w których najmłodsi są nie tylko ofiarami, ale coraz częściej stają się również sprawcami. W trakcie pogadanki dzieci same wymieniały niebezpieczne sytuacje, do których może dojść podczas korzystania z komputera.

Zajęcia były bardzo ciekawe, Panu Tomaszowi bardzo dziękujemy. 
Oby ta wiedza i umiejętności były na co dzień praktykowane w naszym życiu.

Ewa Juścik
Alina Pacura
Józefa Sitnik
Dorota Szlagan-Fijał

Galeria zdjęć