Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Akcja "Szkoła pamięta"

30 października 2023

"Człowiek żyje,
dopóki trwa pamięć o nim"

W tym roku uczniowie naszej szkoły - klasy 8a i 8b, wzięli udział w 5 edycji akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki "Szkoła pamięta". Akcja ma na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
30 października 2023r. uczniowie odwiedzili na Cmentarzu Rakowickim grób powojennego Dyrektora SP16 - Pana Władysława Kabacińskiego. Odwiedzono również, na Cmentarzu Batowickim grób Pani Dyrektor Marii Maziarz. Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze w celu uczczenia Pamięci Zmarłych.

Małgorzata Kamzik
Ewa Trójniak-Szponder

Galeria zdjęć