Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs

15 października 2017

„Nie każdy z nas jest w jednakowym stopniu utalentowany,
ale wszyscy powinniśmy mieć jednakowe szanse na rozwijanie naszych talentów.”
John F. Kenned

 

Jubileusz 125-lecia Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie obchodzony w 2017 roku pozwoli na odkrywanie i promowanie uzdolnień literackich wśród naszych uczniów.

Szkolny konkurs poetycki pt. „Wiersz o mojej szkole” zachęca do rozwijania wyobraźni, twórczego postrzegania najbliższego otoczenia, jakim jest szkoła oraz do aktywnego uczestnictwa w ważnym dla nas wydarzeniu kulturalnym.

Uczniowie zainspirowani tematem przewodnim konkursu w swoich „okruchach literackich” w sposób niebanalny, często żartobliwy, a nieraz patetyczny, proszeni są o oddanie atmosfery panującej na lekcjach i przerwach, opisanie swoich sukcesów i porażek, opowiedzenie o przyjaźniach, rozterkach i radościach, które przeżywają w naszej szkole. W wierszach nie powinno brakować odwołań do patrona placówki – Jana Śniadeckiego, do uroczystości jubileuszu, a także spontanicznych opinii na temat dyrekcji i nauczycieli, którzy często przedstawieni pewnie będą „z przymrużeniem oka”, ale z dostrzegalną nutką sympatii, a nawet sentymentu.

Ta forma liryczna pozwoli uczniom wyrazić własną osobowość, z odwagą odsłonić świat przeżyć wewnętrznych i ujawnić swoje emocje towarzyszące nam na co dzień w szkole.

Konkurs przeznaczony jest dla Uczniów klas IV-VII.
Utwory należy oddać do dnia 17 listopada 2017r. do Pani Elżbiety Kosieniak s. 22.