Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Spotkanie z Rodzicami ósmoklasistów

13 września 2023

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie informuje, że ulega zmianie termin planowanego spotkania z Rodzicami (22.09.2023) dotyczącego egzaminu ósmoklasisty tj. zapoznania rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Zebranie odbędzie się 28 września 2023r. (czwartek) o godz. 17.00