Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Ogłoszenie dla absolwentów

1 lipca 2024

Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty absolwenci będą mogli odbierać w środę 03.07.2024r. w sekretariacie szkoły od godziny 10.00

Uczniowie muszą mieć ze sobą legitymację szkolną. Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba.