Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

16 czerwca 2023

Przedstawiamy plan uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023
Piątek: 23 czerwca 2023

8:15- wyjście ze szkoły do kościoła pod opieką wychowawców (dotyczy uczniów, których Rodzice złożyli deklarację udziału we Mszy św.)
8:30 - Msza św. w Klasztorze Sióstr Bernardynek (ul. Poselska 21)
9:30– uroczystość zakończenia roku szkolnego na sali gimnastycznej,
           wręczenie nagród przez Dyrektora ZSP nr 6 dr. B. Dobruckiego
10:30 -  rozdanie świadectw przez Wychowawców

klasa Ia - sala 26 - p. Józefa Sitnik
klasa Ib- sala 29 - p. Ewa Juścik
klasa II - sala 27 - p. Alicja Adamczyk
klasa III - sala 28 - p. Dorota Szlagan- Fijał
klasa IV - sala 01 - p. Aneta Górak
klasa V - sala 12 - p. Dorota Łach
klasa VI - sala 14 - p. Joanna Dziamarska
klasa VIIa - sala 23 - p. Małgorzata Kamzik
klasa VIIb - sala 16 - p. Ewa Trójniak- Szponder
klasa VIII - sala 25 - p. Anna Szczepanik

11:00 zakończenie uroczystości


23 czerwca 2023r. to dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych ( podstawa prawna § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.)., świetlica w tym dniu jest nieczynna oraz stołówka szkolna nie wydaje obiadów.