Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

W Muzeum Archeologicznym

15 maja 2023

Dnia 15 maja 2023 roku uczniowie klasy piątej odwiedzili Muzeum Archeologiczne. Podczas zwiedzania wystawy „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” obejrzeli makiety osad i domostw, a także stroje i uzbrojenie prezentowane na figurach, od czasów epoki kamienia do późnego średniowiecza. Dowiedzieli się jak wyglądał dzień powszedni dawnych mieszkańców Małopolski, czym się żywili, jak mieszkali i w co się ubierali. Poznali także najstarsze metody wykonywania i wypału naczyń oraz obejrzeli niektóre z zabytków znalezionych na terenie Małopolski. Zajęcia te wprowadziły uczniów w tajniki ceramiki pradziejowej. Zdobytą wiedzę uczestnicy wykorzystali podczas części warsztatowej wykonując własne gliniane naczynia.

Galeria

Dorota Łach
Barbara Maziarz