Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

KALENDARZ KLASYFIKACJI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

12 maja 2023

15.05.2023r. - termin poinformowania rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego
15.05.2023r. - zebranie z Rodzicami, godz, 17.00
30.05.2023r. - termin wystawienia proponowanych ocen na koniec roku szkolnego
07.06.2023r. - termin wystawienia ocen na koniec roku szkolnego
15.06.2023r. - klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej