Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs Rodzinny dla klas I - III

9 października 2017

W związku ze 125-leciem SP16, ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci i Rodziców pt. "Moja Szkoła"

Technika: dowolna

Format: A3

Termin: do 27 października 2017r. do wychowawcy klasy