Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Koła zainteresowań 2017/2018

PONIEDZIAŁEK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
1 8:30-9:15 Kółko teatralne - Drama in English 7b p. D. Łach 12
6 12:55-13:40 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 4a, 4b p. E. Trójniak-Szponder 16
7 13:55-14:30 Pierwsze kroki w kodowaniu   p. E. Trójniak-Szponder 16
7 13:45-14:30 Chór 1-3 p. M. Walas 19
7/8 14:15-15:15 Szachy 1-3 p. R. Barket 19

WTOREK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
 7/8 14:00-15:00 Warsztaty modelarsko-malarskie  3-4  „Veto” – centrum gier  01
7/8 14:00-15:00 Kółko plastyczne 2-3 p. J. Sitnik  
 8 14:35-15:20  SKS - piłka nożna  4-6  p. J. Ulman  s. gim

ŚRODA

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
 8 14:30-15:15 Robotyka  1-4 p. S. Kuś 01
8 14:45-15:30 Schola 3-7 p. A. Kubik 25
 9 15:30-17:00 Judo   p. A. Szczęsny
CM „Jordan” 
 s.gim

CZWARTEK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
 6 12:55-13:40 Zajęcia teatralne  1-3 p. M. Chodzińska 29
 7 13:55-14:40 Kółko matematyczne  5 p. A. Górak 23
8 14:45-15:30 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 7a, 7b p. A. Górak 23
8 14:15-15:15 Spotkania ze sztuką 1-4 p. B. Sarapata 11
8/9 14:45-15:45 Kółko teatralne 4-7 p. Ł. Milczanowska 16/18
8/9 14:40- 16:10 Klub narciarski „Slalom”   p. L. Klich CM "Jordan" s.gim
  16:00-17:30 Harcerstwo 4-6 Harcerze „Zielony Szczep” harc.

PIĄTEK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
 7 13:45-15:00  Taniec nowoczesny    p. M. Jasuwenias  18
 8  14:35-15:20  SKS-piłka nożna  2-7  p. J. Ulman  s.gim.