Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Koła zainteresowań 2019/2020

 

PONIEDZIAŁEK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
1 8:30 - 9:15 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 6a, 6b p. E. Trójniak-Szponder 16
6 12:55 - 13:40 Zajęcia dla klasy I  1 p. D. Szlagan-Fijał 28
6-7 13:00 - 14:30 Slalom - zajęcia sportowe (Klub narciarski)   Instruktor narciarstwa Centrum Młodzieży z ul. Krupniczej s.gim.
7 13:55 - 14:40 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 8 p. A. Górak 23
7-8 14:10 - 15:10 "Patchwork talentów" - kółko teatralne 3-6 p. Ł. Milczanowska 18
8 14:45 - 15.30 Kółko matematyczne 7, 8 p. A. Górak 23
8 14:45 - 15.30 Kółko gitarowe 6b, 7, 8 p. A. Kubik 14
8 14:45- 15:30 Konsultacje z biologii i chemii 5 - 8 p. A. Szczepanik 20

WTOREK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
1 8:30 - 9:15 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 5a p. E. Trójniak-Szponder 16
6 12:55 - 13:40 Zajęcia artystyczne 3 p. J. Sitnik 28

ŚRODA

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
6 12:55 - 13:40 Zajęcia rozwijające 3 p. D. Szlagan-Fijał  28
6 12:55 - 13:40 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego. 8 p. J. Lewińska  14
7 13:55 - 14.40 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. 8 p. D. Łach  14
7 13:55 - 14.40 Zajęcia plastyczne 4 - 7 p. J. Sitnik  20
7 13:55 - 14.40 Kółko informatyczne 6a, 6b p. E. Trójniak-Szponder  16
8 14:45 - 15:30 Kółko informatyczne 4, 5 p. E. Trójniak-Szponder  16
7-8 14:00 - 16:00 Judo   Instruktor Centrum Młodzieży z ul Krupniczej  s.gim.

CZWARTEK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
6  12:55 - 13:40 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 4, 5b p. A. Górak  23
7  13:55 - 14.40 Kółko informatyczne 1, 2 p. A. Górak  16
9-10  15:30- 17:00 Slalom - zajęcia sportowe (Klub narciarski)   Instruktor narciarstwa Centrum Młodzieży z ul. Krupniczej s.gim.

PIĄTEK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
7 13:55 - 14.40 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 6 p. B. Nalezińska  27
7 13:55 - 14.40 Kółko gitarowe 5, 6a p. A. Kubik  14