Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wychowawcy


Klasa I - Ewa Juścik

Klasa II - Teresa Mazur

Klasa III - Dorota Szlagan-Fijał

Klasa IV - Małgorzata Kamzik

Klasa V -  Anna Szczepanik

Klasa VIa - Ewa Trójniak-Szponder

Klasa VIb - Barbara Maziarz

Klasa VII - Aneta Górak

Klasa VIII - Dorota Łach