Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wychowawcy


Klasa I - Teresa Mazur

Klasa II - Dorota Szlagan-Fijał

Klasa III- Ewa Juścik

Klasa IV - Anna Szczepanik

Klasa Va - Ewa Trójniak-Szponder

Klasa Vb - Barbara Maziarz

Klasa VI - Aneta Górak

Klasa VII - Dorota Łach

Klasa VIIIa - Joanna Lewińska

Klasa VIIIb - Elżbieta Kosieniak