Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wychowawcy


Klasa I - Dorota Szlagan-Fijał

Klasa II- Ewa Juścik


Klasa IIIa - Teresa Mazur


Klasa IIIb - Józefa Sitnik


Klasa IVa - Ewa Trójniak-Szponder


Klasa IVb - Barbara Maziarz


Klasa V - Aneta Górak


Klasa VI - Dorota Łach


Klasa VIIa - Joanna Lewińska


Klasa VIIb - Elżbieta Kosieniak