Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wychowawcy


Klasa I - Ewa Juścik


Klasa IIa - Teresa Mazur


Klasa IIb - Józefa Sitnik


Klasa IIIa - Dorota Szlagan-Fijał


Klasa IIIb - Barbara Nalezińska


Klasa IV - Aneta Górak


Klasa V - Dorota Łach


Klasa VIa - Agata Janiszewska


Klasa VIb - Elżbieta Kosieniak