Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dzwonki

Lekcja

Rozpoczęcie lekcji

Zakończenie lekcji

0

07:40

08:25

1

08:30

09:15

2

09:20

10:05

3

10:15

11:00

4

11:05

11:50

5

11:55

12:40

6

12:55

13:40

7

13:55

14:40

8

14:45

15:30

 


 

Objaśnienia skrótów:

Ew -edukacja wszesnoszkolna
Eprz - edukacja przyrodnicza
Epl - edukacja plastyczna
Em - edukacja muzyczna
Zk - zajęcia komputerowe
J.ang - język angielski
Rel - religia
E - etyka
Gim - wychowanie fizyczne - gimnastyka korekcyjna
Wf - wychowanie fizyczne
djp - zajęcia z języka polskiego

J.pol - język polski
J.ang - język angielski
Hist - historia
Mat - matematyka
I - informatyka
Prz - przyroda
Gw - zajęcia z wychowawcą
Pl - plastyka
T - technika
zTech - zajęcia techniczne
Dk - dziedzictwo kulturowe
Muz - muzyka
wdz - wychowanie do życia w rodzinie
D.zaw - doradzctwo zawodowe