Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dzwonki

Lekcja

Rozpoczęcie lekcji

Zakończenie lekcji

0

07:40

08:25

1

08:30

09:15

2

09:20

10:05

3

10:15

11:00

4

11:05

11:50

5

11:55

12:40

6

12:55

13:40

7

13:55

14:40

8

14:45

15:30

 


 

Objaśnienia skrótów:

Ew -edukacja wszesnoszkolna
ew-wf - wychowanie fizyczne
ew-inf - informatyka
Em - edukacja muzyczna
Zk - zajęcia komputerowe
Rel - religia
E - etyka
Wf - wychowanie fizyczne

J.pol - język polski
J.ang - język angielski
J.niem - język niemiecki
Hist - historia
Mat - matematyka
Inf - informatyka
Prz - przyroda
Gw - zajęcia z wychowawcą
Pl - plastyka
Tech - technika
zTech - zajęcia techniczne
Dk - dziedzictwo kulturowe
Dz - doradztwo zawodowe
Geo - geografia
Fiz - fizyka
Bio - biologia
Ch - chemia
wdz - wychowanie do życia w rodzinie
Edb - edukacja dla bezpieczeństwa
djp - zajęcia z języka polskiego