Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Plan lekcji - nauczanie zdalne

  klasa IV klasa V klasa VIa, VIb klasa VII klasa VIII
poniedziałek historia
j. angielski
j. polski
matematyka
matematyka
j. polski
biologia
j. angielski
historia
matematyka
j. polski
religia
historia
matematyka
biologia
j. polski
historia
matematyka
biologia
j. polski
wtorek plastyka
j. polski
j. angielski
wf
geografia
j. polski
informatyka
matematyka
geografia
j. polski
matematyka
informatyka
fizyka
j. angielski
chemia
geografia
wf
fizyka
j. angielski
chemia
geografia
wf
środa religia
przyroda
matematyka
informatyka
wdż
religia
j. polski
plastyka
j. angielski
biologia
j. angielski
plastyka
j. polski
wdż
j. polski
matematyka
plastyka
j. niemiecki
j. polski
matematyka
wos
j. niemiecki
czwartek j. polski
muzyka
przyroda
matematyka
historia
muzyka
wf
historia
j. angielski
muzyka
matematyka
historia
fizyka
j. angielski
informatyka
historia
fizyka
j. angielski
informatyka
piątek j. polski
matematyka
technika
j. angielski
j. polski
technika
historia
technika
j. polski
j. angielski
wf
j. polski
religia
muzyka
matematyka
j. polski
religia
EdB
matematyka