Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

 

 

Uczniowie klas I - III rozpoczynają pierwszą lekcję o godzinie 8:00

nauczyciele organizują przerwy zgodnie z wytycznymi epidemicznymi o różnych porach, aby zmniejszyć wzajemne kontaktowanie się uczniów z różnych klas

  klasa I klasa II klasa III
poniedziałek

8:00-12:40

plastyka
ew
wf
ew
religia

8:00-12:40

ew
informatyka
j. angielski
religia
(obiad ok. 13:00)

8:00-13:40

j. angielski
ew
j. angielski
religia


wtorek


8:00-12:40

ew
j. angielski
ew
8:00-12:40

ew
j. angielski
ew


8:00-12:40

inf - 1 grupa
wf
j. angielski
muzyka
ew
(obiad ok. 13:00)

środa

8:00-12:40

informatyka
ew
j. angielski
wf
religia
(obiad ok. 13:00)

8:00-12:40

plastyka
wf
ew
j. angielski

8:00-12:40

ew
inf - 2 grupa


czwartek

8:00-12:40

ew
j. angielski


10:15-16:00*

religia
ew
basen

9:20-15:00*

religia
j. angielski
ew
basen

piątek

8:00-14:00*

j. angielski
ew
lodowisko
(obiad po powrocie z lodowiska)

8:00-14:00*

ew
j. angielski
ew
lodowisko
(obiad po powrocie z lodowiska)

9:30-14:00*

ew
j. angielski
ew
lodowisko
(obiad ok. 11:30)

*godzina zakończenia zajęć uzależniona od czasu powrotu z basenu i lodowiska

Dzwonki obowiązujące dla klas IV - VIII

Lekcja

Rozpoczęcie lekcji

Zakończenie lekcji

0

07:40

08:25

1

08:30

09:15

2

09:20

10:05

3

10:15

11:00

4

11:05

11:50

5

11:55

12:40

6

12:55

13:40

7

13:55

14:40

8

14:45

15:30

 


 

Objaśnienia skrótów:

Ew -edukacja wczesnoszkolna
ew-wf - wychowanie fizyczne
ew-i - informatyka
Em - edukacja muzyczna
Rel - religia
E - etyka
Wf - wychowanie fizyczne
J.pol - język polski
J.ang - język angielski
J.niem - język niemiecki
Hist - historia
Wos - wiedza o społeczeństwie
Mat - matematyka
I - informatyka
Prz - przyroda
Gw - zajęcia z wychowawcą
Pl - plastyka
Tech - technika
Geo - geografia
Fiz - fizyka
Bio - biologia
Ch - chemia
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
Edb - edukacja dla bezpieczeństwa
zdw - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze