Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2016/2017:

 
Przewodniczący: Bogdan Popielarczyk


Z-pca przewodniczącego : Iwona Mikoda


Sekretarz :  Agnieszka Panuś-Szuwalska


Skarbnik : Bożena Sadowska