Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2017/2018

 
Przewodniczący: Bogdan Popielarczyk


Sekretarz :  Agnieszka Waśniowska-Pająk


Skarbnik : Marta Oleksa