Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Kadra

Dyrektor Szkoły:

Bogdan Dobrucki - historia, Wos, etyka

Wicedyrektor:

Teresa Mazur - edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele:

Długosz-Pysz Agnieszka - język angielski

Goliński Zbigniew - historia

Górak Aneta - matematyka

Juścik Ewa - edukacja wczesnoszkolna

Kamzik Małgorzata - język polski, doradztwo zawodowe

Kołodziej Beata - fizyka

Koziołek-Pilikowska Lidia - muzyka

Kożuch Małgorzata - przyroda, wychowanie do życia w rodzinie

Lewińska Joanna - język polski

Łach Dorota - język angielski

Maziarz Barbara - historia, etyka

Michalec Aneta- język polski

Milczanowska Łucja - świetlica

Musiał Maria – technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Nalezińska Barbara - edukacja wczesnoszkolna

Nowicka de Poraj Maria - język niemiecki

Olejniczak Jacek - geografia

Pietruszka Jacek - wychowanie fizyczne

Sitnik Józefa - plastyka, świetlica

Smoleń Monika - wychowanie fizyczne

Strzelczyk Daniel - religia

Szczepanik Anna - biologia, chemia

Szlagan-Fijał Dorota - edukacja wczesnoszkolna

Trójniak-Szponder Ewa - matematyka, informatyka

Walas Monika - świetlica

Wilk Ewelina - wychowanie fizyczne

Wójcik Monika - religia