Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Kadra

Dyrektor Szkoły:

Bogdan Dobrucki - historia, etyka

Wicedyrektor:

Teresa Mazur - edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele:

Adamczyk-Pagano Izabella - religia

ks. Baron Dawid - religia

Dziamarska Joanna - język angielski

Golba Ryszard - technika

Górak Aneta - matematyka, informatyka

Juścik Ewa - edukacja wczesnoszkolna

Kamzik Małgorzata - język polski, dziedzictwo kulturowe

Kosieniak Elżbieta - język polski

Kubik Anna - religia

Lewińska Joanna - język polski

Koziołek-Pilikowska Lidia - muzyka

Kożuch Małgorzata - przyroda, wychowanie do życia w rodzinie

Łach Dorota - język angielski

Maziarz Barbara - historia, etyka

Milczanowska Łucja - świetlica

Mitka-Łacińska Małgorzata - historia, doradztwo zawodowe

Nalezińska Barbara - edukacja wczesnoszkolna

Nowicka Maria - język niemiecki

Olejniczak Jacek - geografia

Sitnik Józefa - edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Smoleń Monika - wychowanie fizyczne

Szczepanik Anna - biologia, chemia

Szlagan-Fijał Dorota - edukacja wczesnoszkolna

Trójniak-Szponder Ewa - matematyka, informatyka

Ulman Jacek - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Walas Monika - świetlica

Wilk Ewelina - wychowanie fizyczne