Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Kadra

Dyrektor Szkoły:

Bogdan Dobrucki - historia, etyka

Wicedyrektor:

Teresa Mazur - edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele:

Adamczyk-Pagano Izabella - religia

ks. Baron Dawid - religia

Dyk Sylwia - matematyka

Golba Ryszard - technika

Górak Aneta - matematyka, informatyka

Grzyb Mariusz - informatyka

Iskierka Maria - religia

Janiszewska Agata - przyroda

Juścik Ewa - edukacja wczesnoszkolna

Kamzik Małgorzata - język polski, dziedzictwo kulturowe

Kosieniak Elżbieta - język polski

Lewińska Joanna - język polski

Kozak Paulina - świetlica

Koziołek-Pilikowska Lidia - muzyka

Kożuch Małgorzata - przyroda,wychowanie do życia w rodzinie

Lichoń Mateusz - wychowanie fizyczna

Łach Dorota - język angielski

Maziarz Barbara - historia, etyka

Milczanowska Łucja - świetlica

Nalezińska Barbara - edukacja wczesnoszkolna

Sitnik Józefa - edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Sosin Sabina - język angielski

Szlagan-Fijał Dorota - edukacja wczesnoszkolna

Ulman Jacek - wychowanie fizyczne