Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zebrania

Planowane zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:


6. 12. 2018r. Zebranie z Rodzicami (zagrożenia)
10.01.2019r. Zebranie z Rodzicami – oceny za I okres nauki
14.03.2019r. Zebranie z Rodzicami 
16.05.2019r. Zebranie z Rodzicami