Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zebrania

Planowane zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018:


14.12.2018r. Zebranie z Rodzicami –proponowane oceny i zagrożenia
25.01.2018r. Zebranie z Rodzicami –oceny za I okres nauki
22.03.2018r. Zebranie z Rodzicami
10.05.2018r. Zebranie z Rodzicami – zagrożenia i przewidywane oceny