Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zebrania

Planowane zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020


12 września 2019r - zebranie informacyjne

26 września 2019r - zebranie dla Rodziców uczniów klasy VIII - informacja o egzaminie ósmoklasisty

19 grudnia 2019r - podanie zagrożeń

23 stycznia 2020r - podsumowanie I semestru

19 marca 2020r - zebranie informacyjne (zebranie odwołane)

21 maja 2020r - podanie zagrożeń