Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wymagania edukacyjne

Od dnia 10.12.2017 zmianie ulega procentowa skala oceniania. Za maksymalną liczbę punktów (100%) uczeń otrzymuje ocenę celującą. Pozostałe progi procentowe pozostają bez zmian.

język polski - wymagania klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, Zasady pracy na lekcji (kl. 4-8), Przedmiotowe Ocenianie

język angielski - wymagania klasa 1, klasa 2, klasa 3, Zasady pracy na lekcji 1-3, wymagania klasy 4-6, Zasady pracy na lekcji 4-8

historia - wymagania klasa 4, klasa 5, klasa 6, Zasady pracy na lekcji

matematyka - wymagania klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7,Zasady pracy na lekcji

przyroda - wymagania klasa 4, klasa 5, klasa 6, Zasady pracy na lekcji

plastyka - wymagania klasy 4-5, Zasady pracy na lekcji

muzyka - wymagania klasy 4-5, Zasady pracy na lekcji

zajęcia techniczne - wymagania klasa 4, klasa 5, Zasady pracy na lekcji

religia - wymagania klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, Zasady pracy na lekcji w klasie 1, Zasady pracy na lekcji w klasach 3-7

wychowanie fizyczne - wymagania klasa 1-6

zajęcia komputerowe - wymagania klasa 1-3, informatyka: klasa 4, klasa 5, klasa 6,  klasa 7, Zasady pracy na lekcjach w klasach 4-7

biologia, chemia- zasady pracy, wymagania biologia kl.7, chemia kl.7

geografia-wymagania edukacyjne  Przedmiotowe ocenianie z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)