Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

KĄCIK LOGOPEDYCZNY


Zwracam się do Państwa o współpracę, aby utrzymać ciągłość terapii logopedycznej, której celem jest opanowanie umiejętności prawidłowej wymowy dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne.


Proszę o poświęcenie chociaż 10 minut każdego dnia na ćwiczenia, najlepiej w formie zabawy.

Propozycje ćwiczeń:

 1. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych
 2. Ćwiczenia oddechowe
 3. Opowiadanie logopedyczne
 4. Ćwiczenia dykcji
 5. Na jednym wydechu - wierszyki
 6. Słowotwórstwo
 7. Ćwiczenia usprawniające realizację głoski R
 8. Co jest do rymu? A może rebusy!
 9. Krzyżówka z R
 10. Głoska R - ćwiczenia połączeń [pr], [br] (klasy młodsze)
 11. Realizacja połączeń [kr] (klasy starsze)
 12. Ćwiczenia połączeń [dr], [tr] (klasy młodsze)
 13. Utrwalanie prawidłowej realizacji [kr] (klasy starsze)
 14. Realizacja głoski R. Ćwiczenia uwagi i koncentracji (klasy młodsze)
 15. Realizacja połączeń [chr] (klasy starsze)

logopeda Anna Ilczyszyn

kontakt: anna.ilczyszyn@sp16.com.pl