Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

KĄCIK LOGOPEDYCZNY


Zwracam się do Państwa o współpracę, aby utrzymać ciągłość terapii logopedycznej, której celem jest opanowanie umiejętności prawidłowej wymowy dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne.


Mowa towarzyszy nam wszędzie. Zajęcia logopedyczne skierowane są do uczniów przejawiających trudności językowe. Mają na celu kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym oraz usuwanie wad i zaburzeń mowy.
Odbywa się to po przez:
▪ ćwiczenia uprawniające motorykę narządów mowy: języka, warg, podniebienia miękkiego;
▪ doskonalenie słuchu fonetycznego
▪ ćwiczenia pogłębionego oddechu;
▪ ćwiczenia fonacyjne;
▪ wywoływanie brzmienia zaburzonej głoski
▪ kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
▪ stymulowanie językowego rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia i zabawy utrwalające
czytanie i pisanie.

 

Propozycje ćwiczeń:

 1. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych
 2. Ćwiczenia oddechowe
 3. Ćwiczenia dykcji
 4. Na jednym wydechu - wierszyki

Scenariusze zajęć:

 1. Realizacja głoski R
 2. Realizacja połączeń chr - 5 XI 2020
 3. Ćwiczenia połączeń dr, tr - 12 XI 2020
 4. Ćwiczenia połączeń pr, br, mr - 19 XI 2020
 5. Królewskie granie - wymowa głoski r -26 XI 2020
 6. Szukamy ukrytych wyrazów - 4 XII 2020
 7. Warto pomagać - 4 XII 2020
 8. Wiersz Afera – utrwalamy prawidłową wymowę [r]- 10 XII 2020
 9. Świąteczne zagadki ... - 17 XII 2020
 10. Utrwalamy głoskę [R] - 21 I 2021
 11. Ćwiczenia słuchowe - 28 I 2021
 12. Tworzymy nowe wyrazy i zdania - 4 II 2021
 13. Tworzymy inne formy wyrazów - 11 II 2021
 14. Zabawy językowe - 18 II 2021
 15. Utrwalamy głoskę [SZ] - 25 II 2021
 16. Utrwalanie głoski [SZ] w zadaniach - 5 III 2021
 17. Utrwalenie głoski [SZ] w tekście - 11 III 2021
 18. WIELKANOC - czytamy ze zrozumieniem - 8 IV 2021
 19. Rebusy z głoską [cz] - 8 IV 2021
 20. Wykreślanka - 15 IV 2021
 21. Uzupełnianka - 29 IV 2021
 22. Wirówka - 6 V 2021
 23. Zwierzęta w zdaniach - 12 V 2021
 24. Ptaki w zdaniach - 20 V 2021
 25. Ukryte sylaby - 20 V 2021

logopeda Anna Ilczyszyn

kontakt: anna.ilczyszyn@sp16.com.pl