Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wpłaty za obiad informacje

12 wrzesień 2017

Obiady w stołówce szkolnej

WRZESIEŃ 2017r.

Opłata podstawowa:

19 dni x 4,70zł = 89,30zł

 

Przypominamy, iż wpłaty za obiady należy dokonać do 10 Października 2017 r. tylko i wyłącznie na rachunek bankowy o numerze:

 

57 1020 2892 0000 5102 0592 5013

 

 

Przypominamy także o konieczności prawidłowego opisywania wpłat za obiady.

 W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko korzystającego z posiłku dziecka oraz miesiąc, jakiego dotyczy wpłata.

 NP.: JAN KOWALSKI, OBIADY ZA M-C WRZESIEŃ 2017