Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zapisy Na Obiady Szkolne

29 sierpień 2017

Prosimy Rodziców o wypełnienie na 4 września 2017r.- „Karty zgłoszenia dziecka na obiady”. Obiady wydawane będą od dnia 5.09.2017. Umowy obiadowe do pobrania w sekretariacie szkoły.