Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

16 czerwca 2017r. (piątek)

13 czerwiec 2017

Przypominamy uczniom i ich Rodzicom, że dnia 16 czerwca (piątek) nie ma w szkole zajęć dydaktycznych.

Uczniom, których rodzice tego potrzebują, szkoła zapewnia opiekę od godziny 8.00 do 16.00.

W tym dniu nie ma obiadu.