Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

23 maj 2021

Rodzicom i Uczniom przypominamy,

w dniach 25, 26 i 27 maja 2021r. (wtorek - czwartek) odbędą się egzaminy ósmoklasisty. Będą to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w tym dniu zapewniane są na świetlicy szkolne.