Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Ogłoszenie o egzaminie ósmoklasisty

12 kwiecień 2019

Szanowni Rodzice

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. odbędą się w naszej szkole egzaminy ósmoklasisty.


Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych  zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).

Strajk nauczycieli nadal trwa. W razie potrzeby, zapewnimy zajęcia opiekuńcze w godzinach 8:00 - 16:00 dla uczniów, których rodzice zdecydują się na ich wysłanie do szkoły.

O zmianach będę informował poprzez stronę internetową szkoły i portal Librus.

Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie.

 

Z wyrazami szacunku
Bogdan Dobrucki
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie