Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Ogłoszenie w związku ze strajkiem

11 kwiecień 2019

Szanowni Rodzice.
Strajk trwa. Zmuszony jestem zawiesić zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Krakowie również w piątek 12 IV 2019 r.

W tej sytuacji niemożliwym jest zapewnienie Państwa dzieciom właściwej opieki, a co za tym idzie bezpieczeństwa.
Uprzejmie proszę więc, o ile to możliwe, o nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły i przedszkola w dniu 12 IV 2019 (piątek).
W sytuacjach wyjątkowych będą organizowane zajęcia opiekuńcze.
O kolejnych krokach w następnych dniach będę informował poprzez stronę internetową szkoły i portal Librus. 

Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie.


Z wyrazami szacunku
Bogdan Dobrucki
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie