Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Ogłoszenie w zwiazku ze strajkiem.

10 kwiecień 2019

Szanowni Rodzice

Nadal trwa strajk nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie. Zmuszony jestem zawiesić zajęcia w szkole i przedszkolu również w czwartek 11 IV 2019 r.

W tej sytuacji nadal niemożliwym jest zapewnienie Państwa dzieciom właściwej opieki, a co za tym idzie bezpieczeństwa. Uprzejmie proszę więc, o ile to możliwe, o nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły i przedszkola w dniu 11 IV 2019 (czwartek). W sytuacjach wyjątkowych będą organizowane zajęcia opiekuńcze.

O kolejnych krokach w następnych dniach będę informował poprzez stronę internetową szkoły i portal Librus.


Pragnę Państwu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową życzliwość i zrozumienie.

 

Z wyrazami szacunku
Bogdan Dobrucki
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie