Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Ogłoszenie w związku ze strajkiem

9 kwiecień 2019

Szanowni Rodzice

Ponieważ nadal trwa strajk nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 zmuszony jestem zawiesić zajęcia w szkole i przedszkolu również w środę 10 IV 2019.

W tej sytuacji nadal niemożliwym jest zapewnienie Państwa dzieciom właściwej opieki, a co za tym idzie bezpieczeństwa.

Uprzejmie proszę więc, o ile to możliwe, o nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły i przedszkola w dniu 10 IV 2019 (środa).

O kolejnych krokach w następnych dniach będę informował poprzez stronę internetową szkoły i portal Librus.

Pragnę Państwu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową życzliwość i zrozumienie.

 

Z wyrazami szacunku
Bogdan Dobrucki
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie