Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Ogłoszenie w związku ze strajkiem

5 kwiecień 2019

Szanowni Rodzice
Zmuszony jestem zawiesić zajęcia w szkole i przedszkolu w poniedziałek 8 IV 2019.

W związku z planowanym  strajkiem, a tym samym trudną sytuacją i niemożnością przewidzenia wydarzeń tego dnia, zwracam się z wielką prośbą do Państwa, o ile to możliwe, o nieprzyprowadzanie w tym dniu dzieci do szkoły i przedszkola.

Ponieważ nie można przewidzieć, jak długo potrwa akcja strajkowa, o kolejnych krokach w następnych dniach będę informował Państwa poprzez stronę internetową szkoły i portal Librus.

 

Z wyrazami szacunku
Bogdan Dobrucki
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie