Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

IV Małopolskie Dyktando Niepodległościowe-po polsku o historii

20 styczeń 2017

Zadaniem uczestników było napisanie dyktanda - obowiązywała znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku. Najlepszym uczniem w Naszej Szkole okazał się Damian Mączka z kl. VI b reprezentował Naszą Szkołę dnia 28.10.2016r. w etapie wojewódzkim.