Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

20 styczeń 2017

Na uroczystym apelu obecni byli obejmujący stanowisko od 1 września br. Dyrektor Szkoły Pan dr Bogdan Dobrucki, Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto Tomasz Daros, Pani Teresa Mazur, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice uczniów. Całą uroczystość prowadziła Pani Joanna Lewińska we współpracy z Panią Lidią Koziołek-Pilikowską. Pani Teresa Mazur, powitała wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. Przedstawiła Wszystkim nowego dyrektora. Następnie głos oddała Panu Przewodniczącemu, który zachęcał by szkoła aktywnie uczestniczyła w konkursach organizowanych przez Dzielnicę. Na koniec przywitał Wszystkich bardzo serdecznie Pan Dyrektor i życzył wszystkim uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym 2016/2017. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.